Robert.BrainUsers.net

Szybkie wpisy

2018-04-22
ES6 array functions
[1,2,3,4,5].map(x => x*x)
2016-12-02
tail debug.log -n 50 | grep --color -E 'PHP (Fatal error|Warning|Notice)|'
2016-11-20
Set keyboard repeat rate and delay:
xset r rate 180 35
2016-11-12
Debian Stretch HP printer setup

Problem:
error: Python gobject/dbus may be not installed
Solution:
# apt-get install python-dbus-dev python-gobject-dev python-qt4-dev
2016-10-27
Check memory speed: dmidecode –type memory | grep Speed -A 5 -B 5

Check CPU temperature: sensors (from lm-sensors)
2016-10-27
Tworzenie bootowalnego pendrive'a z obrazu ISO:
dd if=path/to/image.iso of=/dev/sdb
2016-09-27
Teoria jest wtedy kiedy wszystko wiemy, ale nic nie działa. Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, ale nikt nie wie dlaczego. Tutaj połączyli teorię z praktyką - tu nic nie działa i nikt nie wie dlaczego.
2016-08-17
add_filter('deprecated_constructor_trigger_error', '__return_false');
2015-11-14
Recording from Linux terminal:
arecord -f S16_LE -r 48000 -c 2 test.wav
aplay test.wav
2015-09-01
cp controlyourtabs.plugin /usr/lib/gedit/plugins/
cp controlyourtabs.py /usr/lib/gedit/plugins/

Edit the controlyourtabs.plugin file and change Loader=python3 to Loader=python.
2015-08-23
Kup znaczek lub wyślij list online.
2014-11-19
Monografia Pidżamy Porno. Opis narodzin i historii zespołu pidżama porno, wraz z genezą i podstawami ideowo-filozoficznymi kultury punk. Analiza twórczości zespołu, a także warsztatu poetyczno muzycznego grupy a w szczególności Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego.
2014-09-22
fceux - emulator Nintendo na Linux.
2014-08-20
window.history.pushState("object or string", "Title", "/sssss");
window.history.replaceState("object or string", "Title", "/sssss");
2014-08-14
Automatyzacja klawiatury i myszy z konsoli:
xdotool search --name --onlyvisible gedit windowactivate type --delay 0 "Text to enter"
xdotool mousemove_relative 80 80
xdotool mousemove 180 680
2014-07-21
Tak się robi muzykę w Zielonej Górze.
2014-07-11
Jak się usprawiedliwia nieusprawiedliwione dotowanie prywatnej firmy lotniczej przez Lubuski Urząd Marszałkowski? Kto ma odlot?
Najzabawniejsza jest wypowiedź prezesa Stelmetu: lotnisko jest bardzo ważne. Sam korzystam z niego kilkadziesiąt razy w roku.
2014-06-24
Dostawa na terenie Zielonej Góry za 5 zł.