Robert.BrainUsers.net

Program e-Deklaracje Desktop pozwala składać zeznanie i monitorować PIT przez Internet

Zbliża się okres składania zeznań podatkowych za rok 2012. Warto przypomnieć, że Ministerstwo Finansów kilka lat temu opublikowało program do składania zeznań podatkowych przez Internet. Dzięki systemowi e-Deklaracje możemy z łatwością złożyć niemal każdy rodzaj formularza PIT, załączniki a także składać korekty i monitorować stan formularza.

Jak zainstalować e-Deklaracje Desktop?

Jeśli chcemy zainstalować klasyczny program e-Deklaracje Desktop, wchodzimy na stronę projektu e-Deklaracje w witrynie Ministerstwa Finansów i wybieramy z menu po lewej stronie zakładkę "Do pobrania". Następnie klikamy w drugi link od góry: "Aplikacja e-Deklaracje Desktop".

Do działa programu potrzebne są dodatkowe aplikacje:

Jeśli mamy już zainstalowane te programy, możemy zainstalować e-Deklaracje klikając "Zainstaluj" w kolorowym okienku instalatora. Jednak mi ten sposób nie zadziałał, instalator nie wykrywał środowiska Adobe Air, a próbując je zainstalować wyrzucał komunikat "Wystąpił błąd pobierania. Spróbować pobrać ponownie?".

Dlatego skorzystałem z drugiego sposobu instalacji i kliknąłem w nieźle zakamuflowany link w tekście:

Aby pobrać aplikację bez udziału instalatora kliknij tutaj

Ściągamy instalator e-Deklaracji na dysk i uruchamiamy go. Instalator uruchomi się w środowisku Air i zainstaluje na naszym komputerze program e-Deklaracje Desktop.

Instalacja pod linuksem

Na moim systemie Debian GNU/Linux Squeeze również nie obyło się bez problemów. Adobe od dłuższego czasu nie wydaje aktualizacji środowiska Adobe Air dla linuksa.

Adobe AIR for Linux is no longer supported. To access older, unsupported versions, please read the AIR archive.

Dlatego musiałem zajrzeć do archiwum wersji Air i pobrać ostatnią dostępną dla użytkowników linuksowych. Na szczęście była to wersja 2.6.0, a więc obsługiwana przez e-Deklaracje. Następnie postępując analogiczne jak w Windowsie, zainstalowałem e-Deklaracje Desktop.

Jak korzystać z programu e-Deklaracje Desktop

Pierwsze uruchomienie programu wymaga utworzenia naszego profilu. Podajemy imię i nazwisko oraz PESEL, który służy teraz jako identyfikator podatkowy. Po założeniu profilu mamy dostęp do następujących opcji:

  • Katalog formularzy - możemy wybrać rodzaj formularza do wypełnienia, a także przeglądać formularze z poprzednich lat. Teoretycznie powinien także działać link do instrukcji dla danego formularza, ale niestety nie działa.
  • Moje rozliczenia - tutaj możemy przeglądać wysłane przez nas formularze, ich stan (wysłane, przyjęte, odrzucone) oraz formularze częściowo wypełnione i zapisane jako kopia robocza. Widok podzielony jest wg lat.
  • Akty prawne - baza ustaw i rozporządzeń na temat podatków. Ogromna lista dokumentów, która pokazuje jak szalenie skomplikowane jest prawo podatkowe w Polsce.
  • Ustawienia programu - w tym miejscu możemy zmienić kilka ustawień, takich jak częstotliwość sprawdzania poświadczeń UPO, a także bardzo ważne opcje kopii zapasowej danych programu, czyli naszych formularzy i poświadczeń odbioru.

Wypełnianie formularza PIT-37

Aby złożyć standardowy formularz PIT-37, wchodzimy w Katalog formularzy, po lewej stronie w sekcji 2013 wybieramy PIT-37, a następnie klikamy w zielony przycisk "Otwórz", który znajduje się w prawym dolnym rogu. Otworzy nam się szablon formularza, w którym nasze dane z profilu zostaną już automatycznie wpisane (PESEL, imię i nazwisko). Wypełniamy wszystkie pola zgodnie z naszymi danymi oraz wprowadzamy odpowiednie kwoty deklaracji.

Należy wspomnień w tym miejscu, że niektóre pola są automatycznie wypełniane przez formularz, np. podając kwotę przychodu oraz koszt uzyskania, formularz wypełni za nas pole dochód. Również po wypełnieniu pól związanych z ubezpieczeniem, przychód i podatek zostaną automatycznie pomniejszone o wpisane kwoty. Końcowym wynikiem, który pojawi się automatycznie w części G, będzie kwota podatku "do zapłaty" albo "nadpłata".

Nie zapomnijmy o wybraniu w części I organizacji pożytku publicznego, do której trafi 1% naszego podatku.

Jeśli częściowo wypełniliśmy formularz, ale musimy zamknąć program, należy kliknąć przycisk "Zapisz kopię roboczą" w prawym dolnym rogu, pod formularzem. Kopia będzie dostępna do ponownej edycji w Moich rozliczeniach, w zakładce "Kopie robocze".

PIT/O i inne załączniki

Jeśli mamy do załączenia dodatkowy formularz, np. odliczenie od podatku wydatków na Internet albo na dzieci, należy w części K podać ilość załączników. Na formularzu pojawią się dodatkowe strony, zawierające wyszczególnione załączniki.

Składanie zeznania

Na pierwszej stronie formularza, w prawym górnym jej rogu, umiejscowiono przycisk "Sprawdź poprawność", dzięki czemu możem się upewnić, że wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.

Skoro już przygotowaliśmy naszą deklarację podatkową, to przydałoby się ją wysłać. Służy do tego zielony przycisk "Wyślij" w prawym dolnym rogu pod otwartym formularzem. Otworzy się okienko, w którym należy wpisać całkowitą kwotę przychodu z poprzedniej deklaracji (np. z poprzedniego roku podatkowego). Jest to forma zabezpieczenia, aby nikt nieupoważniony nie mógł się pod nas podszyć.

Bardzo ważne, aby wpisać całkowitą kwotę przychodu, czyli sumę przychodów ze wszystkich wierszy z części C z poprzedniej deklaracji. Wiele formularzy zostaje odrzuconych z powodu wpisywania jedynie kwoty przychodu ze stosunku pracy, a zapomina się o dodatkowych "fuchach", np. umowach o dzieło. System w przypadku błędnie wypełnionej kwoty przychodu odrzuci nasz formularz, który pojawi się w Moich rozliczeniach, w zakładce "Wysłane - odrzucone".

Po wysłaniu formularza pojawi się on w Moich rozliczeniach, w zakładce "Wysłane". Teraz trzeba poczekać na rezultat, czyli odpowiedź od systemu, czy formularz został przyjęty, czy też odrzucony. Program odpytuje serwer do jakiś czas (ustawiony w Ustawieniach programu) o stan formularza. Możemy sami przyspieszyć sprawdzanie stanu, klikając w link "Stan" obok wysłanego formularza. Formularze są sprawdzane automatycznie przez system, więc nie powinno to trwać dłużej niż minutę.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru

Jednym z warunków poprawnego złożenia deklaracji podatkowej jest otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Jest to dokument elektroniczny zawierający pewne dane, który potwierdza w imieniu Ministerstwa fakt złożenia przez nas deklaracji. Jeśli formularz został wysłany i przyjęty przez system, będzie on dostepny w zakładce "Wysłane - przyjęte", a obok niego powinien znajdować się przycisk "Pokaż UPO".

Należy otworzyć to Urzędowe Poświadczenie Odbioru i je wydrukować, albo przynajmniej zapisać sobie w formie elektronicznej, gotowej do druku, jeśli zajdzie taka konieczność. UPO jest formalnym dowodem wysłania przez nas deklaracji i może być potrzebny w kontaktach z Urzędzem Skarbowym.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, formularz po jakimś czasie pojawi się w Moich rozliczeniach, w zakładce "Wysłane - przyjęte".

Dodaj numer referencyjny do monitorowania

Numer referencyjny to ciąg znaków pełniący rolę identyfikatora wysłanego formularza i generowany jest zaraz po wysłaniu. Możemy ten numer z łatwością przesłać na inny komputer (np. mailem) i wprowadzić do aplikacji e-Deklaracje, dzięki czemu można śledzić stan formularza z innego komputera, niż tego z którego wysłano deklarację. Służy do tego przycisk "Dodaj numer referencyjny do monitorowania" w prawym dolnym rogu w Moich rozliczeniach.

Korekta zaznania

Aby dokonać korekty, otwieramy nowy formularz PIT-37 z Katalogu formularzy i wypełniamy go ponownie, pamiętając aby zaznaczyć kwadrat "korekta zeznania" zamiast "złożenie zeznania" w polu 10. Pozostałe kroki są identyczne jak przy składaniu zeznania.

Kopia zapasowa danych programu

Ludzie dzielą się na 2 typy: ci którzy robią kopie zapasowe oraz ci, którzy będą robić kopie zapasowe. Wszystko działa w najlepszym porządku, do momentu kiedy komputer się zepsuje i stracimy dostęp do swoich plików. Stacimy również dostęp do swoich rozliczeń podatkowych i nie będziemy pamiętać np. kwoty przychodu, która jest potrzebna przy rozliczeniu za rok.

Dlatego ważne jest tworzenie kopii zapasowej programu. Najlepiej raz w roku, za każdym razem kiedy wyślemy deklarację, zrobić sobie taką kopię w Ustawieniach programu, klikając przycisk "Eksportuj plik z danymi". Taki plik można wysłać sobie na maila albo nagrać na pendrive, aby przeleżał w bezpiecznym miejscu do następnego roku. Jeśli za rok będziemy pracować już na innym komputerze, albo nasz komputer w międzyczasie trzeba będzie wyczyścić, nie zostaniemy na lodzie. Taką kopię importujemy w Ustawieniach programu korzystając z przycisku "Importuj plik z danymi" albo "Dodaj dane z innego pliku".

Komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój będzie pierwszy.

Dodaj komentarz