Robert.BrainUsers.net

Programowanie & IT

Programowanie oraz szeroko pojęta technologia informacyjna z akcentem na technologie webowe.

CakePHP framework - szkielet twojej aplikacji WWW

Programiści na co dzień stają przed typowymi problemami, które trzeba rozwiązywać w każdej tworzonej przez siebie aplikacji: połączenie z bazą danych, autentykacja i autoryzacja, system szablonów, walidacja formularzy itd. Oczywiście zawsze można napisać własne biblioteki, które obsłużą konkretne zadania. Jednak problemy te są typowe dla większości aplikacji i opracowano już konkretne wzorce rozwiązań. Jeśli chcemy skupić się na programowaniu swojego projektu zamiast ponownym odkrywaniu Ameryki, potrzebny nam szkielet, który zapewni gotowe rozwiązania programistyczne typowych problemów. Inaczej mówiąc, potrzebny nam framework.

Społeczność Open Source napisała dla języka PHP kilka świetnych frameworków, które dostarczają gotowe rozwiązania i z reguły tworzą nową warstwę abstrakcji nad obiektami takimi jak baza danych, serwer WWW czy system plików. Szkielet wystarczy tylko dobrze skonfigurować, a dalej program sam się pisze (no prawie). :P

W artykule postaram się przedstawić jeden z frameworków dla języka PHP: CakePHP.

Szewc bez butów chodzi, czyli witryna web developera

W końcu! Po kilku weekendach pracy napisałem autorski system zarządzania treścią, czyli popularny CMS (ang. Content Management System). Napisany został w języku skryptowym PHP i jest oparty o framework CakePHP, szkielet w którym od dwóch lat programuję zawodowo aplikacje internetowe.

Z braku czasu nie miałem dotychczas okazji zabrać się za swoją stronę internetową. I chociaż system wymaga jeszcze wielu poprawek, uważam to za duży krok w realizacji tego projektu i rozpoczęcia regularnej aktualizacji mojej witryny. Skrypt zamierzam rozbudowywać o dodatkowe moduły (np. forum internetowe) i zastosować go w innych moich projektach.

Trzymajcie kciuki. :)